След сигнал 4ВЛАСТ ЮЗДП вкара в прокуратурата незаконната сеч на Марков камък край Дупница

Директорът на Югозападно държавно предприятие инж. Дамян Дамянов внесе в прокуратурата сигнал за незаконна сеч край Дупница в местността „Марков камък“. Наш читателна 24 април ни информира за безобразна сеч и по разпореждане на директора на ЮЗДП на 25 април т.г. беше извършена повторна обстойна проверка на всички насаждения, в които се извършва регламентиран добив на дървесина. Установено е, че не е изпълнено предписанието от първата инспекция от 17 април, поради което сечта е спряна до отстраняване на констатираните пропуски. Дупничанинът Красимир Добрев ни съобщи, че камиони с трупи слизат от Марков камък край Дупница, съсипаха гората”, Югозападното държавно предприятие благодари за читателския сигнал и предоставя следната информация: “ В местността Марков камък има както държавни, така и общински горски територии. В държавни гори, стопанисвани от „ДГС Дупница”, има отдадени чрез тръжни процедури два обекта. На 17 април служители на ЮЗДП извършват проверка, при която е констатирано, че насажденията, в които се води сеч, не се почистват своевременно. Направено е предписание това да бъде отстранено в рамките на 7 дни.

Освен това е констатирано, че в непосредствена близост до обект 1516-4д, отдел 168 т, в съседен подотдел е извършена сеч на 41 броя немаркирани дървета от бял бор, смърч и ела. Обемът на нарушението се изчислява на 60 плътни куб. метра лежаща маса.

До края на днешния ден цялата преписка по случая ще бъде предоставена в Районна прокуратура – Дупница. След представяне на писмени обяснения от длъжностите лица, отговорни за района, на същите ще бъдат наложени дисциплинарни наказания съгласно Кодекса на труда.“

Младежи ГЕРБ чистиха в Благоев...
Два дни Симитли рок столица ...
Дъждовете предизвикаха опасно ...
Ексобластният управител на Бла...
Автотърговецът Николай Николов...