Търсете силата на Господ, защото: Който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод

Filed under: Глас Свише |

 

91-09-03Йоан 15:4-5 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

Псалм 105:4  Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.

Деяния на апостолите 2:25  Защото Давид казва за него: „Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя;

Швейцарската армия избра G-Cla...
Ако се уповавате на Бог, Той щ...
Лука 12:15: Дори когато човек ...
Който страда от депресия, тряб...
Забравям онова, което е зад ме...